ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

GK - glavna knjiga / Temeljnica / Dokument

Panel dokument izpolnite z naslednjimi podatki:

Številka tem.

Številka temeljnice je zaporedna številka in se ustvari avtomatsko po dodajanju temeljnice.

Datum tem.

Za datum temeljnice vam program sam ponudi današnji datum.

Obračunsko leto

Obračunsko leto je leto za katero bomo knjižili.

Obračunski mesec

Obračunski mesec določa obdobje - mesec na katerega se knjižbe nanašajo.

Področje knjiženja

Področje knjiženja ni obvezno za vnos, je pa koristno pri izdelavi pregledov, saj omogoča dodatno filtriranje izpisa. Področje izberete iz šifranta Področja knjiženja s klikom na lupo ali z vnosom šifre.

Opis

Vnesete lahko poljuben opis temeljnice.

Vnašalec

Vnesete lahko osebo, ki vnaša podatke na temeljnico.