ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

GK - glavna knjiga / Temeljnica / Knjižba

Knjižbe so na temeljnici označene z zaporednimi številkami, ki se ustvarjajo avtomatsko po dodajanju knjižbe.

Panel knjižba izpolnite z naslednjimi podatki:

Konto

Vnesite številko konta in pritisnite tipko Enter. Konto lahko poiščete tudi v kontnem planu, ki ga odprete s klikom na lupo.

Debet

Vnesite znesek, če gre knjižba na debetno stran - v breme.

Kredit

Vnesite znesek, če gre knjižna na kreditno stran - v dobro.

Protikonto

Vnos v polje protikonto vam avtomatsko izdela protiknjižbo. Vnos ni obvezen.

Opis

Za opis lahko vnesete poljuben tekst.

Št. dokumenta

Vnese lahko oznako dokumenta, ki ga knjižite.

Partner

Če želite lahko izberete partnerja.

Datum knjiženja

Datum le potrdite s pritiskom na tipko Enter.

Datum sestave dok.

Datum sestave dokumenta je datum nastanka listine, npr. datum izdaje računa. Datum sestave je tudi zadnje vnosno polje za knjižbo, s pritiskom na tipko Enter bo knjižba dodana na temeljnico.