ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Intrastat / Nastavitve za Intrastat

- na izhodnih dokumentih tiskaj tarifo in državo porekla je nastavitev, ki pri tiskanju izhodnega dokumenta doda tarifo združeno s podštevilko TARIC ter državo porekla. Podatki se zagotovijo pri vnosu artikla - poglavje "Šifranti/Artikli". Teksti "tarifna številka" in "država porekla" se lahko tudi prevajajo - poglavje "Upravljanje/Nastavitve izhodnih dokumentov".

- Kode držav - vnesite kode držav partnerjev, ker se tiska tarifa in država porekla. Kode držav vnesite z velikimi črkami in jih ločite z vejicami.

Nastavitve shranite s klikom na gumb Shrani.