ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

KPO - knjiga prihodkov in odhodkov / Avtomatsko knjiženje v KPO

Avtomatsko knjiženje v KPO omogoča prenos podatkov iz modulov Fakturiranje, Prejeto ali DDV.

Avtomatsko knjiženje poteka po naslednjem postopku:

1. Izvor

Izberite Izvor podatkov. Izpis nato omejite ali s številko dokumenta ali z zaporedno številko. Dodatni filter je tudi datum sestave, npr. 01.01.2020 - 31.01.2020. Preverite datum knjiženja.

2. Priprava in izbira dokumentov za knjiženje

Kliknite na gumb Priprava in v tabeli se bodo pojavili dokumenti. Vsi so obkljukani (prva kolona v tabeli). Samo obkljukani so predmet avtomatskega knjiženja in se bodo tako pojavili v knjigi prihodkov in odhodkov. Zneski računov bodo z DDV ali brez DDV, odvisno od vaše nastavitve tipa zavezanca (podpoglavje "Upravljanje/Splošne nastavitve").

3. Knjiženje in kontrola

Kliknite Knjiži in knjiženje se bo začelo. Po knjiženju obvezno preverite podatke. Več o tem v podpoglavju KPO/knjiga prihodkov in odhodkov - zajem podatkov.