ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

KPO - knjiga prihodkov in odhodkov / Knjiga prihodkov in odhodkov - zajem podatkov / Vnos prometa

Za vnos knjižbe je potrebno izpolniti naslednje:

"Datum knjiženja"

Preverite ali je datum pravilen.

"Zaporedna številka"

Zaporedna številka se sama povečuje. Če nimate zadnje številke, kliknite na ikono zraven polja.

"Partner"

Poiščite vašega dobavitelja ali kupca iz šifranta partnerjev.

"Datum sestave"

Datum sestave je datum sestave dokumenta. Napisan je na dokumentu (npr. datum računa).

"Datum valute"

Rok za plačilo.

"Datum plačila"

Vnesite tudi datum plačila, če se boste odločili za tak način spremljanja plačil.

Opomba!

Bolj kvalitetno in/ali avtomatsko spremljanje plačil omogočajo moduli Prejeto, Fakturiranje in Banka.

Več o tem je napisano v podpoglavjih:

Fakturiranje - skupne značilnosti/Plačila

Banka/Vnos prilivov in odlivov TRR

Fakturiranje - skupne značilnosti/Pregled dokumentov in plačil

Fakturiranje - skupne značilnosti/Filter dokumentov po plačilih

"Način plačila"

Izberite način plačila "negotovinsko" (nakazilo na TRR) ali "gotovinsko".

"Vrsta prih./odh."

Vrsto prihodka/odhodka lahko na tem mestu dodate na več načinov:

- kliknite na lupo, odprl se bo šifrant Vrste prihodkov/odhodkov in dvokliknite na izbranega

- vnesite delni naziv vrste npr. "potrošni" ali "potrošni ma". Če imate v šifrantu vrsto "potrošni material" boste dobili ta tekst.

- vnesite šifro iz šifranta vrst.

"Prihodek" ali "Odhodek"

Vnesite znesek prihodka oz. odhodka in bodite pozorni na to ali je znesek z DDV ali brez DDV.

Če ste DDV zavezanec vnesite znesek brez DDV.

Če niste DDV zavezanec vnesite znesek z DDV.

Po vnosu zneska pritisnite Enter ali kliknite na Dodaj. Knjižba se bo pojavila v spodnji tabeli.