ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Naročila / Naročilo kupca

Naročilo kupca je prejeto naročilo za blago. Vnos naročil kupcev vam omogoča kasnejšo evidenco naročil in pregled nad tem katero blago ste stranki že dobavili ter v kakšnih količinah.

Na naročilo kupca lahko vnesete tudi blago, ki ga še nimate na zalogi. Na podlagi naročila kupca lahko kasneje tudi avtomatsko izdelate dobavnico, račun ali predračun.

Posebnost pri naročilu kupca je, da omogoča spremljanje dobave, tako da je povezano z dobavnicami. Iz tega razloga je priporočena pot dokumentov od naročila kupca do računa: 1. naročilo kupca, 2. dobavnica in 3. račun.

Dobavljene količine so razvidne na samem naročilu kupca z različnim obarvanjem vrstic (postavk) in dodatnimi kolonami za dobavljeno/nedobavljeno količino.

Obarvanje vrstic - v začetku, ko naročilo sestavljate, so postavke bele barve. Po ponovnem odpiranju dokumenta se obarvajo rdeče, kar pomeni, da blago še ni dobavljeno. Ko naročilo kupca prenesete v dobavnico (avtomatska izdelava na dobavnici), se postavke na naročilu kupca obarvajo z zeleno ali oranžno barvo. Zelena pomeni, da je blago v celoti dobavljeno, oranžna pa, da je blago delno dobavljeno.

Dodatni koloni so Dobavljena kol. in Nedobavljena kol.. Le te prikazujejo oz. delijo kolono Količina na dobavljeno in nedobavljeno količino.

Dobavnica, ki jo izdelate iz obstoječega naročila kupca preko avtomatske izdelave, bo pri še nedobavljenem naročilu kupca vsebovala kompletno vsebino naročila kupca. Če določenih artiklov oz. količin še ni mogoče dobaviti, potem dobavnico popravite tako, da odstranite artikle, ki jih še nimate oz. spremenite (zmanjšate) količine, ki bodo dobavljene.

Pri avtomatski izdelavi naslednje dobavnice bo le ta vsebovala samo artikle, ki še niso bili dobavljeni oz. artikle, ki so delno dobavljeni in to v količinah, ki so še nedobavljene. Vsebina naslednje dobavnice so torej artikli, ki še niso na prvi oz. vseh predhodnih dobavnicah, ki se nanašajo na isto naročilo kupca.

Naročilo kupca ima tudi zavihek Dobava NK, ki vsebuje dodatne možnosti (gumbe) povezane z naročilom kupca.

Gumb Preveri dobavo poišče povezave naročila kupca z dobavnicami in obarva vrstice (rdeča, oranžna, zelena) ter izpolni polja za dobavljeno in nedobavljeno količino.

Gumb Prikaži dobavnice odpre Pregled dobavnic, ki so bile izdelane iz naročila kupca. Iz pregleda dobavnic se lahko nato tudi premaknete na vnos izbrane dobavnice, v tabeli (kolona "Uporabljeno") pa lahko vidite ali je za dobavnico že izdan račun.

Naročilo kupca lahko tiskate tudi brez cen - nastavitve za naročila.