ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Naročila / Nastavitve za naročila

- tiskaj naročilnice brez cen vam omogoča izpis brez cen

- za naročilnice uporabljaj zadnjo nabavno ceno pri vnosu postavk - vklopljena nastavitev bo pri naročilnici dobavitelju potegnila nabavno ceno iz prevzemnice, v nasprotnem primeru se bo uporabljala prodajna cena iz šifranta artiklov

- tiskaj naročila kupcev brez cen vam omogoča izpis brez cen

- opozarjaj na neustrezno embalažno količino vam preverja količino pri vnosu glede na embalažno količino iz šifranta artiklov. V kolikor količina ne ustreza embalažni količini vam pri vnosu ponudi popravek količine.

- izriši sivine za lihe vrstice vam obarva lihe vrstice na izpisu in tako omogoča lažje branje postavk.

Nastavitve shranite s klikom na gumb Shrani.