ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Naročila / Pregled naročil kupcev

Pregled naročil kupcev je seznam izdanih naročil kupcev. Omogočeno je filtriranje po zaporedni številki, datumu, partnerju,... S klikom na gumb Najdi se vam izpiše seznam naročil kupcev. Z dvoklikom na vrstico v tabeli ali s klikom na gumb Odpri dokument se vam odpre izbrano naročilo kupca.

Pregled naročil kupcev vsebuje tudi dodaten filter - Status dobave, ki omogoča izpis vseh ali samo določenih naročil, npr. tistih, ki imajo status nedobavljeno.

Dodatna kolona Status dobave prikazuje za vsako naročilo status dobave. Vrstico so različno obarvane - naročilo s statusom dobavljeno je obarvano zeleno, naročilo s statusom delno dobavljeno je obarvano oranžno in naročilo s statusom nedobavljeno je obarvano rdeče.