ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Naročila / Stanje količin blaga

Stanje količin blaga je skupen pregled, ki uporablja podatke iz naročil kupcev, naročilnic in zalog. S skupnimi podatki in kalkulacijami med kolonami pregleda odgovarja na različna vprašanja.

Pregled nam pokaže razliko med količinami, ki jih imamo na zalogi in količinami, ki so nam jih naročili kupci, pri tem pa upošteva tudi količine, ki jih imamo naročene pri dobaviteljih. To nam pa v končni fazi zagotavlja podatek o manjkajočih količinah za izpeljavo vseh naročil kupcev.

Pri artiklih kjer imamo na zalogi skupaj s količinami naročenimi pri dobaviteljih dovolj zaloge, so vrstice obarvane z zeleno. Pri artiklih kjer je zaloga prenizka pa so vrstice obarvane z rdečo.

Pregled lahko filtrirate glede na skupino artikla ali pa poiščete podatke za določen artikel.

Kolona [A] je trenutna zaloga artikla.

Kolona [B] je nedobavljena količina iz vseh naročil kupcev oz. količina, ki jo še moramo odpremiti.

Kolona [C] prikazuje količino, ki je razpoložljiva glede na razliko med zalogo in nedobavljenimi količinami iz naročil kupcev (A-B). Podatek nam pove ali imamo zalogo za izpeljavo naročil kupcev.

Kolona [D] prikazuje količino, ki je v prihodu in zajema nedobavljeno količino iz vseh naročilnic, to je količina, ki jo še čakamo od dobaviteljev.

Kolona [E] je vsota razlike med zalogo in nedobavljenimi količinami iz naročil kupcev s prišteto nedobavljeno količino iz naročilnic (C+D). Kolona [E] prikazuje zalogo, ki jo bomo imeli po prejetju količin od dobaviteljev in izpeljavi naročil kupcev.

Kolona [F] prikazuje količino, ki bi jo morali minimalno naročiti, z upoštevanjem že naročenega pri dobaviteljih, da lahko izpeljemo vsa naročila kupcev.

Filter samo kol. za donaročiti filtrira pregled na artikle, ki imajo vrednost v koloni [F] Za donaročiti.