ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

O poslovnem programu Firmar

Moto samega projekta je "Firmar - lahkotno poslovanje", kar pomeni, da je zagotovljena preprosta uporaba vse od namestitve in vsakdanje rabe do nadgrajevanja programa in neomejene podpore ter z namenom prijetne uporabniške izkušnje.

Firmar je plod večletnega razvoja in razmišljanja, kako poenostaviti opravila kot so izdajanje računov, spremljanje plačil, vodenje blagajne,... Zasnovan je tako, da omogoča enostavno fakturiranje, zajemanje podatkov o prejetih dokumentih in vodenje evidence terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev.

Vključujoč modul Banka posega v evidenco plačil z avtomatskimi vnosi, ki se ustvarjajo pri evidentiranju dogodkov TRR.

Modul Blagajna omogoča pripravo blagajniških listin v treh korakih, izpis blagajniškega dnevnika pa na klik.

Izdelavi in obračunu potnih nalogov za službena potovanja doma in v tujini je namenjen modul Potni nalogi, ki omogoča tudi napredne funkcije: avtomatski izračun dnevnic, evidenco za mesečni potni nalog, kopiranje in vrivanje potnih nalogov.

Modul UPN je namenjen izdelavi in tiskanju univerzalnih plačilnih nalogov - UPN. Omogočen je tisk na različne vrste UPN obrazcev in na laserske, matrične in inkjet tiskalnike. Plačilne naloge je mogoče tudi prenašati v programe za elektronsko bančništvo.

Izhodni dokumenti se lahko ustvarjajo na podlagi šifrantov in drugih dokumentov. Tako je potrebno podatke vnesti le enkrat. Podatki v programu so na voljo v obliki tabel in izpisov na tiskalnik ali v datoteko.

Program omogoča tudi vodenje zalog, knjigo prihodkov in odhodkov, evidenco prejetih dokumentov, izdelavo delovnih nalogov, pogodb in naročilnic.

Za računovodske uporabnike pa so na voljo tudi knjige izdanih/prejetih računov, obračun DDV, vodenje registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije, obračun plač ter glavna knjiga.

Firmar je mogoče uporabljati na zelo različne načine - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Vzpostaviti je mogoče varianto strežnika - Firmar server, ki omogoča sočasno delo več uporabnikov. Povezati je mogoče računalnike na eni lokaciji ali na oddaljenih lokacijah, tudi na terenu.

Dodatna varianta je Firmar Android blagajna, ki jo lahko uporabljate na telefonu ali tabličnem računalniku. Tudi Firmar za Android nudi povezljivost z osnovnim programom Firmar.

Cilj je uporabniku prijazen in prilagodljiv vmesnik, ki omogoča hiter vnos in iskanje podatkov.

Program se že leta neprestano posodablja z namenom prilagajanja zakonskim spremembam in večjemu naboru funkcionalnosti, kot to želijo uporabniki sami.

Z enostavno uporabo je podjetniku omogočeno, da se skoncentrira na svojo dejavnost, pri podatkih, kalkulacijah, dokumentih, evidencah, izpisih ipd. pa v maksimalni meri pomaga program sam.