ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Orodja / Imenik podjetij

Imenik podjetij je pripomoček, ki vam pomaga poiskati novo podjetje preko davčne številke, matične številke ali naziva.

Iskanje podjetja se izvede preko spletne storitve, to je zunanji servis, ki pridobi željene podatke in vam jih izpiše v programu. Za uporabo imenika potrebujete veljavne aktivne nadgradnje in posodobljeno verzijo programa.

Do imenika lahko dostopate iz šifranta Partnerji ali preko menuja Orodja/Imenik podjetij.

V kolikor do imenika dostopate preko šifranta Partnerji imate možnost prenosa podatkov o podjetju (naziv, naslov, davčna številka,...) iz imenika v šifrant, kjer lahko nato podatke shranite za kasnejšo uporabo.

Za ta način uporabe kliknite v šifrantu Partnerji na ikono Imenik in odprlo se bo okno Imenik podjetij.

Za iskanje lahko vnesete davčno številko, matično številko in/ali delni naziv podjetja. Po kliku na gumb Najdi (ali pritisku na tipko Enter po vnosu podatka) se bo izpisal seznam podjetij.

Naredite lahko kljukico na "prenašaj šifro dejavnosti", če želite da se šifra dejavnosti prenaša iz imenika v šifrant partnerjev.

Klik na izbrano podjetje in na gumb Potrdi bo podatke prenesel v šifrant Partnerji.