ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

OS - osnovna sredstva / Register osnovnih sredstev

V register vnašamo podatke o osnovnem sredstvu in podatke za amortizacijo:

Šifra

Šifra osnovnega sredstva se ustvari avtomatsko. Za vnos nove šifre kliknite na lupo, desno od kvadratka šifra.

Naziv

Vnesite poljuben naziv.

Dobavitelj

Izberite dobavitelja osnovnega sredstva.

Št. dokumenta

Vnesete lahko številko/oznako računa/dobavnice.

Datum usposob. za uporabo

Vnesite datum, ko ste osnovno sredstvo pričeli uporabljati.

Začetek amortizacije

Preverite datum, ko se osnovno sredstvo začne amortizirati.

Nabavna vrednost

Vnesite nabavno vrednost osnovnega sredstva brez DDV oz. znesek računa pri malih davčnih zavezancih.

Vrsta OS

Označite ali gre za opredmeteno ali za neopredmeteno osnovno sredstvo.

Amortizacijska skupina

Izberite amortizacijsko skupino (stopnjo) iz šifranta amortizacijskih skupin.

Amortizacijska stopnja

Preverite, da je vnesena pravilna stopnja (procent) amortizacije.

Doba koristnosti, št. mesecev

Preverite izračunano število mesecev; če ne ustreza preverite amortizacijsko skupino.

Doba koristnosti, št. let

Preverite število let za amortizacijo osnovnega sredstva; če ne ustreza preverite amortizacijsko skupino.

Datum odtujitve

Vnesite datum prenehanja uporabe osnovnega sredstva.

Način odtujitve

Vnesete lahko poljuben tekst.

Po vnosu podatkov osnovno sredstvo dodajte s klikom na gumb Dodaj. Vneseno osnovno sredstvo se bo pojavilo v spodnji tabeli.