ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Plače - obračun plač / Dela

V šifrant Dela vnesite dela, ki jih potrebujete pri obračunu, npr. redno delo, praznik, bolniška.

Vnesite polja:

Šifra

Vnesite šifro. Pomagate si lahko s klikom na lupo.

Naziv

Vnesite naziv dela, npr. redno delo.

Vrsta dohodka

Izberite vrsto dohodka od 1001 do 1004.

Vrsta nadomestila

V kolikor gre za nadomestilo plače izberite vrsto nadomestila, drugače označite, da ni nadomestilo.

Dodatek za delovno dobo

Če vnašate dodatek za delovno dobo, potem naredite kljukico. Nastavitev je pomembna za pravilen prikaz ur na REK obrazcu, saj se ure dodatka ne seštevajo s postavko rednega dela.

Boleznina

Če vnašate bolniško, potem naredite kljukico.

Refundacija

Če vnašate vrsto bolniške, kjer pride do refundacije ZZZS, potem naredite kljukico.

Neplačana odsotnost

Če je vrsta dela neplačana odsotnost, naredite kljukico.

Nadurno delo

Če gre za nadurno delo, naredite kljukico. Nastavitev je pomembna za pravilno poročanje o plačah ZAP/M.

Vnos zaključite s klikom na gumb Dodaj.