ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Plače - obračun plač / Plača

Za vnos plačilne liste najprej izberite zaposlenega iz šifranta Zaposleni. Izberete ga lahko s klikom na lupo ali z vnosom šifre zaposlenega in pritiskom tipke Enter.

Polje datum je datum obračuna plače. Pomembno je, da pravilno označite obračunsko leto in mesec za katerega obračunavate plačo. V polje obračunsko leto vnesite leto ter nato iz menuja izberite še mesec.

V polje Splošna in dodatna olajšava vnesite skupni znesek olajšav.

Izberite procent prispevka delodajalca za zaposlovanje, glede na določbe zakona o urejanju trga dela.

% dodatka za delovno dobo za obračun se izpolni avtomatsko. Procent je izračunan na podlagi nastavitev v šifrantu zaposlenih. Ko dodajate postavko za dodatek za delovno dobo, bo vrednost dodatka izračunana na podlagi že dodane postavke za redno delo.

V nadaljevanju sledite zavihkom Dela, Dodatki,... Postavke dodajajte s klikom na mali gumb Dodaj. Sprotno pri vnašanju pa bo program preračunaval osnove in prispevke.

Razdelek Skupaj vsebuje seštevke, izračune: bruto/neto plača, dodatki, akontacija dohodnine. Skupaj prisp. iz plače in Skupaj prisp. na plačo je kontrolni seštevek vseh prispevkov. Prisp. pl. delojemalec in Prisp. pl. delodajalec so prispevki glede na plačnika prispevkov.

Vnos plače zaključite s klikom na gumb Dodaj.

Za predogled plačilne liste kliknite gumb Natisni.