ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Pobot / AJPES večstranski pobot / Uvoz obveznosti za pobot

Obveznosti lahko uvažate iz zunanjih programov, kot so Excel/OpenOffice.

Podatke se lahko uvaža izključno preko odložišča (clipboard) tako, da v razpredelnici označite celice, nato pa v Firmarju kliknete gumb Uvozi.

Da uvoz lahko deluje, morajo biti podatki v razpredelnici pripravljeni v eni od dveh možnih oblik.

1. način uvoza: DŠ, oznaka računa, datum računa, valuta, znesek - opis kolon.

- davčna oz. identifikacijska številka za DDV je obvezen podatek.

Oznaka računa - poljuben tekst do 30 znakov.

Datum računa - datum izdaje računa v obliki dd.mm.llll ali dd.mm.ll (d = dan, m = mesec, l = leto), npr. 01.03.2012.

Valuta - rok plačila po računu.

Znesek - znesek npr. 1.234,56.

2. način uvoza: naziv, DŠ, MŠ, vrsta obveznosti, oznaka računa, datum računa, datum zapadlosti, datum nastanka zamude, znesek - opis kolon.

Naziv - naziv podjetja ali prazno (ni obvezno).

- davčna oz. identifikacijska številka za DDV je obvezen podatek.

- matična številka podjetja v obliki 1234567 ali 1234567890.

Vrsta obveznosti - številka 1, 2 ali 3.

Oznaka računa - poljuben tekst do 30 znakov.

Datum računa - datum izdaje računa v obliki dd.mm.llll ali dd.mm.ll (d = dan, m = mesec, l = leto), npr. 01.03.2012.

Datum zapadlosti - datum začetka teka plačilnega roka.

Datum nastanka zamude - naslednji dan po izteku plačilnega roka.

Znesek - znesek npr. 1.234,56.

Gumb Počisti bo izpraznil tabelo in jo pripravil za novi uvoz.

Gumb Priprava pa bo prenesel podatke za pobot v pripravo, kjer jih lahko dokončno uredite in izvozite za AJPES.