ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Pobot / Medsebojna kompenzacija / Kompenzacija

Kompenzacija omogoča pripravo dokumenta s terjatvami in obveznostmi in hkrati tudi avtomatsko zapiranje računov.

Za pripravo obrazca za kompenzacijo izberite partnerja in kliknite gumb Pripravi. S tem pa predlog za medsebojno kompenzacijo še ni pripravljen. Preveriti je potrebno, da v tabelah terjatev in obveznosti ni že poravnanih računov.

Pod vsako tabelo so skupni zneski: zneski terjatev/obveznosti, zneski neplačanih terjatev in skupni znesek za zapiranje.

Znesek terjatev za zapiranje mora biti usklajen z zneskom obveznosti za zapiranje. Zadnjo kolono v obeh tabelah (Znesek za zapiranje) lahko urejate. Z miško lahko dvokliknete na polje in spremenite znesek za zapiranje. Z gumbom Odstrani lahko iz seznama odstranite označeno vrstico. Z gumbom Odstrani vse lahko izpraznite tabelo (v primeru da želite ponovno pripraviti podatke).

Za enostavnejše usklajevanje zneska za zapiranje lahko uporabite gumb Uskladi. Ta funkcija skrči seznam terjatev in obveznosti ter popravi znesek za zapiranje na posamezni postavki, s tem pa tudi uskladi skupni znesek za zapiranje. Če se v tem primeru na postavki znesek za zapiranje razlikuje od neplačanega zneska, se bo vrstica obarvala z rdečo.

Uporabite lahko tudi gumb Odpri dokument, ki odpre vnos označenega izdanega ali prejetega računa.

Ko je kompenzacija pripravljena jo shranite s klikom na gumb Dodaj, natisnete s klikom na gumb Natisni in odpošljete.

Ko od partnerja prejmete potrjeno kompenzacijo je le-to potrebno še zaključiti. Med vnesenimi kompenzacijami poiščete kompenzacijo, za kar lahko uporabi gumb Skoči.

Kompenzacijo nato zaključite tako, da vnesete datum potrditve in kliknete na gumb Zaključi. Po potrditvi zaključevanja se bodo v evidence izdanih in prejetih računov dodala plačila (vrsta plačila "Kompenzacija"). S tem je postopek kompenzacije tudi zaključen.