ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Prejeto / Dogodki prejetih dokumentov / Konti

Vnos kontov je na voljo, če imate tudi modul Glavna knjiga. Pri enostavnem knjigovodstvu pa se ti podatki ne vnašajo.

Konto stroška - izberete konto iz kontnega plana, npr. 4130 - najemnine. Če konta tukaj ne vnesete, se kasneje pri prenosu na temeljnico (glavna knjiga) ne ustvari zapis za knjiženje.

Konto vstopni DDV - vnesete konto za vstopni DDV, če ga ne vnesete bo privzeto uporabljen konto 16000.

Konto obveznosti - vnesete konto obveznosti, če ga ne vnesete bo privzeto uporabljen konto 2200.