ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Prejeto / Prejeti dokumenti / Info

Vnos prejetih dokumentov zajema podatke o partnerju, referenci, datumih in dogodkih. Če uporabljate modul glavna knjiga, lahko tukaj vnašate tudi konto.

Ko odprete nov dokument se ta avtomatsko oštevilči, zato vam številke dokumenta ni potrebno ročno vnašati. Avtomatsko se izpolni tudi datum knjiženja.

Skupni znesek se avtomatsko izračuna in se mora ujemati z zneskom dokumenta.

Dodatna možnost je povezava z modulom DDV. V kolikor uporabljate modul DDV, lahko uporabite gumb KPR, ki prenese podatke o prejetem računu v knjigo prejetih računov za DDV. Polje Veza KPR je izpolnjeno, če obstaja povezava na zaporedno številko v knjigi prejetih računov.

V kolikor imate modul glavna knjiga, lahko na zavihku Knjižbe vnašate knjižbe za prejeti račun. Če knjižb ne vnesete, se bo pri avtomatskem knjiženju predlagal konto na podlagi dogodka.