ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Prejeto / Prejeti dokumenti / Vnos prejetih dokumentov / Osnovno / Dogodki dokumenta

Za vnos dogodka lahko odvisno od načina uporabe vnesete dogodek ali konto. Po vnosnih poljih se pomikate s tipko Enter.

Vnos konta ali dogodka ima dodatno tudi ikono (lupa), ki vam odpre pripadajoči šifrant - kontni plan oz. dogodki prejetih dokumentov.

Stopnja DDV je informativno polje, ki se izpolni po izbiri dogodka.

Osnova - znesek osnove za DDV

DDV - znesek DDV

Skupaj - znesek z DDV

Kliknite spodnji gumb Dodaj ali pritisnite Enter v polju Skupaj in dogodek bo dodan v tabelo dogodkov.

Dokument mora vsebovati najmanj toliko dogodkov, kot je uporabljenih davčnih stopenj.

Če je po dodajanju posameznega dogodka vnos prejetega računa zaključen, lahko pritisnete CTRL + N za shranjevanje dokumenta in pripravo vnosa za nov dokument.