ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Registracija delovnega časa / Registracija delovnega časa

Registracija delovnega časa je okno za zajem (registracijo) podatkov o prihodih in odhodih zaposlenih v podjetju.

Okno vsebuje izpisan naziv podjetja, datum, uro ter polja za prikaz imena zaposlenega in izbranega dogodka - prihod, odhod, malica,...

Na voljo sta dva načina za registracijo - registracija s karticami ali registracija preko tipkovnice. Za registracijo s karticami potrebujete RFID čitalec in 125Khz kartice za brezkontaktno identifikacijo.

Pred začetkom uporabe je potrebno zaposlenim določiti ID za registracijo časa, kar naredite v šifrantu Zaposleni.

Registracija prihoda ali odhoda je preprosta. Vse kar morate narediti je, da približate kartico čitalcu ali vnesete ID preko tipkovnice. V naslednjem trenutku se vam izpiše ime zaposlenega in prihod oz. odhod.

Za izbiro drugih dogodkov evidence delovnega časa kliknite na gumb VEČ. Privzeto imate na voljo: prihod, odhod, malica, privat izhod in službeni izhod. Po potrebi pa lahko dodate še druge dogodke oz. vrste/razloge prihoda/odhoda. Za izbiro drugega dogodka najprej pritisnite gumb VEČ in nato gumb za dogodek (npr. službeni izhod), šele nato pa približajte kartico.

Za odhod na malico je na voljo bližnjica - gumb MALICA. Kliknite gumb in približajte kartico.

V primeru izpisa Nedovoljena operacija ste izvedli akcijo, ki trenutno ni mogoča, npr. dvakrat zaporedoma ste izbrali dogodek prihod. V tem primeru izberite drugi dogodek ali pa samo približajte kartico in program bo registriral prihod oz. odhod.

Za izpis opravljenih ur pritisnite gumb INFO in približajte kartico. Izpisale se bodo opravljene ure v trenutnem dnevu in ure za tekoči mesec.

S kartico ali šifro (nastavitve) lahko okno za registracijo zaklenete. S tem se okno poveča čez cel zaslon, hkrati pa se onemogočijo vse druge možnosti v programu - menuji, odpiranje drugih oken ali delov programa. Onemogoči se tudi dostop do drugih programov ali dostop do namizja operacijskega sistema.