ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Šifranti / Artikli / Prevodi

Artiklu lahko dodate prevode v različnih jezikih. To vam omogoča, da če pred izpisom izhodnega dokumenta izberete jezik izpisa, se izpišejo tudi artikli prevedeni v izbrani jezik.

Za vsak artikel lahko vnesete poljubno število prevodov, pogoj pa je, da imate vnesen jezik v šifrantu Jeziki.

Za vnos prevoda izberite jezik in vnesite prevod naziva artikla. Če želite lahko vnesete tudi prevod opisa artikla.

Prevode artiklov urejate s tremi gumb na desni (Dodaj, Odstrani, Uredi), z gumbi zgoraj (Dodaj in Uredi)) pa dodajate in shranjujete podatke o artiklu in pripadajoče prevode.