ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Šifranti / Partnerji / Nastavitve

Nastavitve partnerja so v pomoč pri pripravi izhodnih dokumentov in veljajo le za izbranega partnerja.

Opis vnosnih polj:

Valuta dni - vnesete v dnevih izražen plačilni rok, ki ga priznavate partnerju ob nakupu blaga ali storitev. Ko boste naslednjič sestavljali račun ali predračun za tega partnerja, se bo valuta na dokumentu izpisala avtomatsko, izračunala se bo na podlagi datuma sestave dokumenta.

Rabat % - vnesete procent rabata, ki ga priznavate partnerju ob nakupu blaga ali storitev. Ko boste naslednjič sestavljali nek dokument za tega partnerja, se bo procent rabata izpisal avtomatsko, seveda pa ga boste lahko ročno spremenili.

Skupina cen - če imate s kupcem dogovorjene posebne cene, lahko tukaj vnesete številko skupine cen. Več o tem v poglavju "Šifranti/Artikli - skupine cen".

Privzeti tip dok. - tip dokumenta, ki se bo aktiviral, ko boste na dokumentu (npr. račun) izbrali partnerja.

Jezik - jezik za partnerja, npr. nemščina. Če jezika v programu še nimate, ga prej vnesite v šifrant Jeziki.

Način dostave računa - izberete lahko način dostave računa, ki velja za partnerja. Privzeta možnost je navadna pošta. Več o uporabi te nastavitve v poglavju "Fakturiranje/Izdani dokumenti/Račun glede na način dostave".

E-mail za račun - vnesete lahko email na katerega želi kupec prejemati račune.