ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Šifranti / Partnerji / Uvoz partnerjev / Kolone v datoteki za uvoz partnerjev

Opis kolon

Naziv - naziv podjetja je obvezen podatek, ostala polja so poljubna.

Ulica - ulica in hišna številka.

Poštna št. - naša oz. tuja poštna številka.

Pošta - naziv pošte ni potreben, zadostuje že vnos v polju poštna številka. Če gre za pošto iz tujine, pa to polje vseeno izpolnite.

ID št. - identifikacijska (davčna) številka.

Tip zavezanca - tip zavezanca je lahko D, M ali K. D vnesite, če je podjetje davčni zavezanec. M vnesite, če je podjetje mali davčni zavezanec. K vnesite za končnega potrošnika.

Tip osebe - možne vrednosti so PO in FO. PO vnesite za pravno osebo in FO za fizično osebo.

Kontakt - kontaktna oseba.

Telefon, fax, e-mail, WWW - poljuben tekst.

IBAN - transakcijski račun podjetja v obliki SI56 xxxx xxxx xxxx xxx. Bodite pozorni na vmesne presledke na vsake štiri znake. Če transakcijski račun ne bo veljaven ali bo v napačni obliki, ga program ne bo uvozil.