ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Šifranti / Teksti

V šifrantu Teksti se nahajajo teksti, ki se uporabljajo in prikazujejo na izdanih dokumentih. Da bi vnesli nek tekst morate narediti naslednje:

Dokument - določite za kateri dokument je tekst namenjen: ponudba, predračun, račun, avansni račun ali dobropis.

Tip teksta - določite ali je novi tekst začetni ali končni.

Privzeti tekst - obkljukajte, če želite da se tekst privzeto izpisuje na izbranem dokumentu.

Naziv - vnesite naziv novega teksta npr. "Račun - začetek".

Tekst - vnesite tekst npr. "Račun je plačan. Hvala za nakup!". Tukaj lahko navedete tudi druge podatke, npr. številko transakcijskega računa oz. pogoje poslovanja. Med tekst lahko vnesete tudi posebno oznako ${ref} , ki se pri izpisu dokumenta spremeni v referenco za plačilo, ki vključuje številko računa, npr. SI00 000037.