ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Šifranti / Zaposleni / Plače

V razdelku Plače vnašate podatke potrebne za obračun plač.

Zaposlen za določen čas - nastavitev se uporablja za obračun prispevka za zaposlovanje pri plačah.

Zaposlen po individualni pogodbi - nastavitev vpliva na poročanje o plačah - ZAP/M.

Osnovna plača - nastavitev se uporablja za pripravo REK obrazca. Osnovna plača je bruto plača brez dodatkov. Vnesite znesek osnovne plače po pogdbi o zaposlitvi.

Obračunsko leto/mesec za izračun dodatka za delovno dobo - nastavitev vpliva na obračun procenta dodatka na delovno dobo, ki se izračuna za obdobje obračuna plače.

% dodatka za delovno dobo za obračunsko leto/mesec - nastavitev je povezana z gornjo nastavitvijo. Obeh nastavitev, v kolikor so pravilno izpolnjene in se zaposlitev ne prekinja, v naslednjih mesecih ni potrebno več spreminjati.