ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Skladišče / Nastavitve za skladišče

Določite lahko število decimalk, ki se uporablja za celoten modul Skladišče.

Nastavitev Opozarjaj na prenizko zalogo pri dodajanju artiklov vklopite, če želite da vas program pri sestavi računa ali predračuna opozarja v primeru, da je stanje zaloge prenizko.

Nastavi blago za privzeti tip artikla v šifrantu artiklov vam pri dodajanju novih artiklov v šifrantu artiklov privzeto izbira tip artikla blago.

Nastavitev Na prevzemnicah izpiši dodatni opis artikla in lastnosti vam pri izpisu prevzemnice izpiše še druge podatke o artiklu.

Nastavitev Na prevzemnicah nastavljaj prodajno ceno enako nabavni ceni vam pri dodajanju artikla na prevzemnico izenači prodajno ceno z nabavno ceno. Ob vsaki spremembi nabavne cene se tako spremeni tudi prodajna cena brez DDV in prodajna cena z DDV. Da dosežete maržo pri nabavi vnesete dobaviteljev popust.

Nastavitev Prodajne cene iz prevzemnic avtomatsko vnašaj v šifrant artiklov, vam ob vsakem dodajanju ali spremembi prevzemnice, vnese novo nastavljene prodajne cene artiklov na prevzemnici tudi v šifrant artiklov. S to nastavitvijo tako direktno vplivate na prodajne cene, ki se izpisujejo na izhodnih dokumentih pri fakturiranju.

Nastavitev Pri prevzemih iz tujine nastavljaj 0% DDV pri nabavi, vam pri dodajanju artikla, kjer gre za tujega dobavitelja, nastavlja 0% DDV pri nabavi.

Podpisi - nastavite lahko dva poljubna teksta za podpis, npr.: "prevzel (ime, podpis)".

Vrsta cene pri stanju zalog - izberite izračun po FIFO metodi (zaporedne cene) ali po zadnji nabavni ceni.

Privzeta količina - vnesete lahko količino (npr. 1,00), ki jo privzeto izpisuje pri dodajanju postavk na prevzemnico.

Privzeto skladišče - izberete lahko skladišče, ki je privzeto izbrano pri izdelavi izhodnih in skladiščih dokumentov.