ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

UPN - univerzalni plačilni nalog / Nastavitve za UPN QR

V nastavitvah za plačilne naloge lahko nastavite obliko obrazca, odmike pri tiskanju in druge privzete opcije.

Oblika obrazca - izberite 3 nalogi na listu A4 za standardne obrazce za laserske tiskalnike. Izberete lahko tudi 1 nalog zgoraj ali spodaj, vendar samo če uporabljate posebne obrazce - A4 listi na katerih je samo en nalog.

Odmik od levega/zgornjega roba - nastavitve odmikov levega in zgornjega roba so z namenom, da se plačilni nalog izpiše na tiskalniku na pravi poziciji. Velikost odmika je odvisna od tiskalnika in drugih nastavitev sistema.