ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

UPN - univerzalni plačilni nalog / Serijsko tiskanje UPN QR / Tiskanje s podatki iz datoteke / 1. korak - priprava podatkov v razpredelnici

Za pripravo podatkov najprej prenesete vzorčno datoteko za serijsko tiskanje UPN QR, ki so na voljo na straneh za podporo. V te datoteke nato dodajte naslove partnerjev in druge podatke.

Podatki v razpredelnici morajo biti v kolonah: naziv, ulica, poštna številka, pošta, sklic, znesek, rok plačila.

Naziv, ulica, poštna številka in pošta so podatki o plačniku, sklic pa je referenca prejemnika. Naslov in sklic so obvezni podatki, kolone za znesek in rok plačila izpolnite v kolikor jih potrebujete.

Sklic je lahko v obliki SInnXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (npr. SI00123) ali samo številka (npr. 456). Pri uporabi SI00 reference upoštevajte omejitev 20 znakov, ki so lahko številke ali največ dva vezaja. Če uporabljate SI12 referenco je sklic v datoteki samo del reference, uporabite pa lahko največ šestmestno število.

Vnos v kolono znesek vam omogoča, da posameznim plačilnim nalogom v izvorni datoteki nastavite poljubne zneske. Znesek mora biti zapisan v obliki 999.999,99 (npr. 1.234,12), tako da se uporablja vejica za decimalke in pika za ločevanje tisočic. Če znesek ne bo vnesen oz. ne bo pravilen se bo privzeto uporabil znesek iz vzorčnega naloga.

Rok plačila je datum, do katerega pričakujete plačilo. Polje ni obvezno. Če datuma v datoteki ne vnesete, bo uporabljen datum iz vzorčnega naloga.