ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Upravljanje / Nastavitve izhodnih dokumentov / Splošno

Robovi - nastavite lahko robove za izpis računov.

Decimalke - v primeru, da potrebujete več kot dve decimalki za izračun zneskov, količin,...

E-računi - izberite standard za e-račun (trenutno je veljaven e-SLOG 2.0). Če potrebujete shranjevanje dodatnih prilog vklopite možnost pri e-računu ponudi dodajanje prilog. Možnost e-račun ustvari v novi mapi vam vse datoteke e-računa in priponke vstavi v mapo v obliki leto_številka, npr. 2021_123.

Drugo:

- Način obračuna vrednosti neto>bruto oz. bruto>neto vpliva na obravnavo decimalk pri izračunu vrednosti na računu.

- Oblika reference za ref oznako vpliva na obliko reference (SI00 ali SI12) pri oznaki ${ref}

- "uporabljaj kalkulator za prikaz vračila gotovine" bo po izdelavi gotovinskega računa odprl dialog za vnos zneska plačila in prikaz razlike za vračilo.

- "tiskaj ponudbe brez količin, cen in popustov" prikaže postavke brez podrobnosti o ceni, samo z vrednostjo.

- "tiskaj dobavnice brez cen" vam omogoča izpis dobavnic samo s količinami.

- "na dobavnicah izpisuj težo" vam izračuna težo pri vsaki postavki in prikaže tudi skupno težo.

- "vzporedno z računom izdelaj dobavnico" bo pri izdelavi vsakega računa izdelal dobavnico z isto vsebino kot je račun.

- "tiskaj barkode v nazivu artikla" vam izpiše barkode artikla na izpisu.

- "tiskaj poljubno šifro v nazivu artikla" vam prikaže poljubno šifro artikla na izpisu.

Za shranjevanje nastavitev kliknite gumb Shrani.